Bod č.62.:

OŠMT/2 - Přijetí „Zásad pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni v roce 2015“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zásady pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni v roce 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:500 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX