Bod č.100.:

MAJ/18 - Dar vyřazeného úseku silnice I/26 do majetku města Plzně. Dohoda o ukončení budoucí smlouvy darovací s ŘSD ČR.

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ŘSD ČR ze dne 9. 8. 2013)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 248/2006 a č. 519/2006)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 409/2006 a č. 1006/2006)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 907/2014)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (mapy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:543 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX