Bod č.102.:

MAJ/20 - Změna ve způsobu nabytí části p č. 2176/308 k. ú. Skvrňany z vl.ČR–ÚZSVM a zruš.usn.ZMP č.88/2012 ve věci BÚP a uzavření KS.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (oznámení ÚZSVM)
Příloha č.2 (dříve přijatá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.3 (zákres VPS)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 918/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:545 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX