Bod č.145.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 472/54 k.ú. Plzeň pro TJ I.ČLTK Plzeň o.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení ze dne 17. 3. 2014)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MO 3)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (zápis KNM ze dne 10. 6. 2014)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 931 ze 14. 8. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:584 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX