Bod č.15.:

NámZ/1 - Odstoupení z funkce členky dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Písemné prohlášení JUDr. M. Krejsové ze dne 20. 6. 2014)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1142 ze dne 17. 10. 2013, Usnesení RMP č. 794 ze dne 26. 6. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX