Bod č.94.:

MAJ/12 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 461/2 v k.ú. Radobyčice pro IA -VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice”.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 415/12)
Příloha č.2 (informace o stavbě)
Příloha č.3 (mapy KN)
Příloha č.4 (GP)
Příloha č.5 (výpis z KN)
Příloha č.6 (RMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:537 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX