Bod č.14.:

KV/3 - Vyhlášení místního referenda ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Vyhlášení místního referenda ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX