Bod č.95.:

MAJ/13 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. MUDr. Fürycha.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 415/12)
Příloha č.2 (informace o stavbě)
Příloha č.3 (požadavky vlastníka)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (GP)
Příloha č.6 (situace stavby včetně vjezdu)
Příloha č.7 (RMP) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:538 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX