Bod č.99.:

MAJ/17 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa” s p. Ing. Jílkem.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 4)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.3 (informace o stavbě)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (GP s vyzn. trv. záboru a zbytk. ploch)
Příloha č.6 (KNM) (*)
Příloha č.7 (RMP) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:542 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX