Bod č.162.:

KŽP/7 - Průběžné žádosti o dotace z Fondu životního prostředí města Plzně za I. pololetí roku 2014.

(předkladatel:pí Maroušková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX