Bod č.44.:

OI/1 - Odůvodnění veřejné zakázky "Náhradní hřiště TJ Slovan Spoje Plzeň"

(předkladatel:Mgr. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odůvodnění veřejné zakázky)
Příloha č.21 (Usnesení RMP dle DZ)
Příloha č.22 (Usnesení ZMP dle DZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:482 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX