Bod č.156.:

OI+ŘEÚ/2 - Zpráva o stavu čerpání rozpočtu OI MMP k 30. 6. 2014

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX