Bod č.103.:

MAJ/21 - Rozhodnutí o dalším nakládání s objektem Klatovská 19.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Historie případu)
Příloha č.2 (žádost města-dopis pana primátora)
Příloha č.3 (odpověď Ministerstva obrany)
Příloha č.4 (předešlá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 955/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:546 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX