Bod č.114.:

MAJ/32 - Uzavření SOSB kupních spol. Valcha Property Development a.s. -„Obytná zóna Plzeň – Valcha 2. fáze I. etapa“ v k.ú. Valcha.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Podmínky a ustanovení SOSB k převodu TDI do majetku města Plzně)
Příloha č.2 (Žádost spol. VPD a.s. + zákres pro nové územní rozhodnutí)
Příloha č.3 (Stanoviska ORP MMP + situace )
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 412 z 16. 4. 2014)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 259 z 24. 4. 2014)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (situace ke SOSB č. 2014/001799-původní zákres TDI)
Příloha č.8 (zápis z KNM z 10. 6. 2014)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 901 z 14. 8. 2014 )
Předloženo na stůl č.1 (Správná verze přílohy č. 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:557 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX