Bod č.12.:

OSČ/1 - Pojmenování ulice nacházející se současně na území MO Plzeň 3 a MO Plzeň 5

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:452 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX