Bod č.16.:

ŘEÚ/1 - Výběr poskytovatele úvěru na zajištění financování odkupu akcií VODÁRNY PLZEŇ, a.s.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Výběr poskytovatele úvěru na zajištění financování odkupu akcií VODÁRNY PLZEŇ a.s.)
Důvodová zpráva (Výběr poskytovatele úvěru na zajištění financování odkupu akcií VODÁRNY PLZEŇ a.s.)
Příloha č.1 (Usn. ZMP č. 123 ze dne 8. 4. 2010)
Příloha č.2 (Usn. RMP č. 813 ze dne 14. 8. 2014)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMP č. 12/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:454 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX