Bod č.9.:

ÚKEP/1 - Předložení závěrečného účtu DSO Povodí Berounky za rok 2013 ZMP

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za r. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:446 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX