Bod č.75.:

OSS/3 - Realizační plán pro rok 2015

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1: Realizační plán pro rok 2015)
Příloha č.2 (Příloha č. 2: 7. Průběžná bilanční zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008 - 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:512 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX