Bod č.104.:

MAJ/22 - Výkup spoluvlast. podílu na pozemcích parc. č. 2147 a parc. č. 2148 oba k. ú. Bolevec od pana Stanislava Krásného.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP)
Příloha č.2 (korespondence spoluvlastníka)
Příloha č.3 (zápis z jednání)
Příloha č.4 (dříve přijatá usnesení v souvisejících kauzách)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.6 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.7 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.8 (katastrální mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 919/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:547 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX