Bod č.105.:

MAJ/23 - Záměr na BÚP části býv.KD v Č.Hrádku a p.č.98/2 k.ú.Č.Hrádek z vl.ÚZSVM a záměr získat i souv.pozemky z vl.ZD Č.Hrádek a FO.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 4+usnesení ZMO Plzeň 4)
Příloha č.2 (stanovisko ÚSO MMP)
Příloha č.3 (vyjádření ZD ČH)
Příloha č.4 (zákres vestavby)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 953)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:548 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX