Bod č.106.:

MAJ/24 - Výkup staveb bez čp/če, garáže zaps. na LV č. 9483, č. 9484 pro k.ú. Plzeň, z vl.FO do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost PROP MMP o výkup garáží)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 952/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:549 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX