Bod č.108.:

MAJ/26 - Uzavření dodatků k uzavřeným budoucím smluvním vztahům se společností Lesy Loučany s.r.o. a panem Kalašem.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení ZMP z roku 2008)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 223/2008)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 902)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:551 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX