Bod č.154.:

OŠMT/7 - Aktuální stav přijatých dětí do mateřských škol na školní rok 2014/2015

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX