Bod č.84.:

MAJ/2 - Zřízení služebnosti umístění vodovodního řadu ve prospěch města Plzně v k.ú. Červený Hrádek u Plzně, JELVEZ-PM, spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 509/2012)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 347/2013 a 348/2013) (*)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (stanovisko OSI MMP)
Příloha č.5 (souhlas)
Příloha č.6 (GP č. 843-47/2013)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 14. 8. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:527 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX