Bod č.85.:

MAJ/3 - Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Háj B, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, manželé Svíčkovi, Valerij Rjaboj

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníků)
Příloha č.3 (GP č. 854-142014)
Příloha č.4 (GP č. 863-44/2014)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (zápis z jednání KNM) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 14. 8. 2014) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:528 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX