Bod č.155.:

OI/3 - Zpráva o čerpání finančních prostředků na přípravu a realizaci staveb OI MMP v letech 2011 - 2014

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX