Bod č.45.:

ORP/1 - Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. mezi městem Plzeň, společ. ČD – Telematika, a.s. a společ. České dráhy, a.s.

(předkladatel:Mgr. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.2 (situace)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:483 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX