Bod č.47.:

ORP/3 - Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a paní Pham Thi Huyen

(předkladatel:Mgr. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.6 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:485 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX