Bod č.56.:

ORP/12 - Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky stavebního pozemku parc. č. 87, k.ú. Plzeň

(předkladatel:Mgr. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.6 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene)
Příloha č.7 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:494 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX