Bod č.124.:

PROP/6 - Prodej pozemku parc.č. 2002/3, k.ú. Litice u Plzně, paní Kaněrové.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie projednávání)
Příloha č.2 (vyjádření žadatelů )
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usn. ZMO Plzeň 6 - Litice č. 62/2013)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP ze dne 5. 12. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 311/2014 (zrušené))
Příloha č.12 (usn. RMP č. 718/2014) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:567 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX