Bod č.143.:

PROP/25 - Žádost o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce domu č.p. 138, náměstí Republiky 24 v Plzni.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (informace o průběhu kausy)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (vyjádření Odboru památkové péče MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 16/13 a ZMP č. 41/13)
Příloha č.5 (Dohoda o převzetí dluhu a o úpravě vzájemných práv a povinností)
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP 12. 8. 2014) (*)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 968 z 14. 8. 2014) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:582 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX