Bod č.12.:

MAI/1 - Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 2 - Slovany, přílohou č. 3 Statutu města Plzně

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX