Bod č.119.:

PROP/1 - Změna zásad prodeje bytů a nebytových prostor

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 ("Zásady prodeje bytů a nebytů" v novém znění) (*)
Příloha č.2 ("Zásady II prodeje bytů a nebytů" v novém znění)
Příloha č.3 ("Zásady III prodeje bytů a nebytů" v novém znění) (*)
Příloha č.4 ("Zásady prodeje bytů a nebytů" s revizemi) (*)
Příloha č.5 ("Zásady II prodeje bytů a nebytů" s revizemi)
Příloha č.6 ("Zásady III prodeje bytů a nebytů" s revizemi) (*)
Příloha č.7 (KNM RMP)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 959/14)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:562 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX