Bod č.60.:

ORP/16 - Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky pozemku p.č. 476/22, k.ú. Doudlevce.

(předkladatel:Mgr. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.2 (situace)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (městské pozemky-modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:498 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX