Bod č.18.:

ŘEÚ/4 - Rozpočtové opatření v návaznosti na analýzu plnění rozpočtu k 30. 6. 2014 a vyhodnocení oček. skut. plnění rozpočtu za r. 2014

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření) (*)
Návrh usnesení č.1 (Nový krycí list) (*)
Důvodová zpráva (RO _důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - tabulka rozpočtového opatření)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic - ostatní správci)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investic - ostatní správci)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic - Odbor investic)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení ZMP č. 554 ze dne 7. 11. 2013)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Usnesení RMP č. 642 ze dne 29.5.2014)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - Usnesení RMP č. 947 ze dne 14. 8. 2014) (*)
Příloha č.8 (Příloha č. 8 - Usnesení RMP č. 969 ze dne 14. 8. 2014)
Příloha č.9 (Usnesení FV ZMP č. 15/2014)
Předloženo na stůl č.2 (Doplnění důvodové zprávy)
Předloženo na stůl č.3 (Nová příloha č. 1-Tabulka rozpočtového opatření)
Předloženo na stůl č.3 (Nová příloha č. 1 - po schválení)
Předloženo na stůl č.3 (Akt.příloha č. 1 - po odsouhlasení)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:456 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX