Bod č.133.:

PROP/15 - Změna usnesení ZMP č. 393/204 - uzav. dodatků č. 2 ke SoBSK - HOCHTIEF CZ a.s. a HEGEMON KL spol. s r.o. z důvodu změnu smluvních ujednání

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (návrh dodatku č. 2 ke SoBSK)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 506/2014)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 393/2014)
Příloha č.5 (NS vč. dodatků - Hochtief CZ)
Příloha č.6 (NS vč. dodatků - Hegemon KL)
Příloha č.7 (SoBSK vč. dodatku- Hochtief CZ)
Příloha č.8 (SoBSK vč. dodatku - Hegemon KL)
Příloha č.9 (zápis KNM RMP ze dne 12.8.2014)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (územní plán)
Příloha č.12 (letecký snímek)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (majetek města)
Příloha č.15 (usnesení RMP č. 963/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:576 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX