Bod č.19.:

PROP+OSS/26 - Porušení rozpočtové kázně Občanským sdružením Tak pojď s náma a s tím související úkony

(předkladatel:nám. Zrzavecký, radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o prominutí pohledávky ze dne 26.6.2014)
Příloha č.2 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2013/002927 ze dne 6. 8. 2013)
Příloha č.3 (Usnesení KSV RMP č. 15/14 ze dne 30. 6. 2014)
Příloha č.4 (Usnesení FK RMP č. 94 ze dne 11. 8. 2014)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 950 ze dne 14. 8. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:457 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX