Bod č.150.:

ŘEÚ/3 - Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2014.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ - vyhodnocení plnění rozpočtu k 30. 6. 2014)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Vyhodnocení plnění - bilance města)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Rozpis využití IF PO)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMP č. 14/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX