Bod č.131.:

PROP/13 - Záměr prodat blok D1-D3 vč. objektu B6 – lokalita „Světovar“ za účelem zástavby komplexem budov a záměr převodu nově vybudované TDI.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti BC Real, a.s.)
Příloha č.2 (Situace s vyznačením maj. vztahů a rozvoj. ploch)
Příloha č.3 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1241 ze dne 27.11.2013)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 626 ze dne 12.12.2013)
Příloha č.6 (Zápis z jednání ze dne 31.7.2014 a 4.8.2014 s BC Real, a.s.)
Příloha č.7 (zápis KNM RMP ze dne 12.8.2014)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Mapa - územní plán)
Příloha č.10 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.11 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.12 (Mapa - vyznačení majetku m. Plzně)
Příloha č.13 (Usnesení RMP č. 967 ze dne 14.8.2014)
Příloha č.14 (Vyjádření spol. IKO stavby s.r.o.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:574 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX