Bod č.129.:

PROP/11 - Prodej pozemku p.č. 834/30 a částí p.č. 834/65,834/69, vše v k.ú. Doubravka - RP Nemovit s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost + doplnění)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP vč. příloh)
Příloha č.3 (Stanovisko MO Plzeň 4)
Příloha č.4 (Zápisy z KNM RMP )
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapa - územní plán)
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.9 (Geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 960/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:572 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX