Bod č.116.:

MAJ/34 - Výkup pozemků pro stavbu "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" v k. ú. Bolevec - SJM Dubský, Dubská.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI)
Příloha č.2 (zápis z jednání KNM ze dne 12. 8. 2014)
Příloha č.3 (výřez ze záborového elaborátu)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 920 ze dne 14. 8. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:559 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX