Bod č.118.:

MAJ/36 - Výkup pozemku pro stavbu "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" v k. ú. Bolevec - LV č. 3198.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI)
Příloha č.2 (zápis z jednání KNM ze dne 10. 5. 2012)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (stavební situace)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 921 ze dne 14. 8. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:561 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX