Bod č.121.:

PROP/3 - Městská soutěž na prodej volných nebytových prostorů na adrese Manětínská 9 a Na Belánce 11, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Protokol o průběhu městské soutěže - Manětínská 9)
Příloha č.2 (Protokol o průběhu městské soutěže - Na Belánce 11)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:564 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX