Bod č.122.:

PROP/4 - Prodej volné bytové jednotky č. 934/5 (byt č. 40) nacházející se v domě v Plzni, Havlíčkova 22.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Navrhované varianty) (*)
Příloha č.3 (KNM RMP)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Orientační mapa)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 924/14)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:565 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX