Bod č.130.:

PROP/12 - Prodej pozemků v k.ú. Plzeň (Luna) - p. Pilíšek

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost + doplnění)
Příloha č.2 (situace se zákresem požadovaných pozemků)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP vč. doplnění)
Příloha č.4 (stanovisko MO P3)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP ze dne 20.5.2014) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (mapa - územní plán)
Příloha č.8 (mapa - letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán č. 9972-37/2014-pracovní verze)
Příloha č.11 (mapa - majetek města)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 654 ze dne 29.5.2014) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:573 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX