Bod č.140.:

PROP/22 - Prodloužení termínů ve SOBSK č. 2009/005324 ve znění dodatků č. 1 a 2 Plzeňský kraj - Nová budova Zpč. galerie, lokalita U Zvonu.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nájemní smlouva)
Příloha č.2 (Dodatek č. 1 k NS)
Příloha č.3 (Dodatek č. 2 k NS)
Příloha č.4 (Smlouva o budoucí smlouvě kupní)
Příloha č.5 (Dodatek č. 1 ke SOSBK)
Příloha č.6 (Dodatek č. 2 ke SOSBK)
Příloha č.7 (Žádost PK o změnu termínů ve SOBSK)
Příloha č.8 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.9 (Usnesení RMO P3 č. 248/2014)
Příloha č.10 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.11 (Fotodokumentace)
Příloha č.12 (Mapy - územní plán)
Příloha č.13 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.14 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.15 (Mapy - majetek města)
Příloha č.16 (Usnesení RMP č. 966/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:579 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX