Bod č.43.:

OSI/1 - Aktualizace Generelu odvodnění města Plzně – odstranění tiskových chyb

(předkladatel:Mgr. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (P9 (Mapa redukce odtoku – koncepce odvodnění do roku 2050) – původní stav s vyznačením změn)
Příloha č.2 (P9 (Mapa redukce odtoku – koncepce odvodnění do roku 2050) – nový stav)
Příloha č.3 (P3 (Přehledná situace – koncepce odvodnění do roku 2050) – nový stav)
Příloha č.4 (P5_1_1 (Stavební situace – klad listů 1:2 000) – nový stav)
Příloha č.5 (P5_2_1 (Stavební situace – klad listů 1:5 000) – nový stav)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 923 ze dne 12. 9. 2013)
Příloha č.8 (Usnesení ZMP č. 517 ze dne 10. 10. 2013)
Příloha č.9 (Zápis z jednání KKR RMP ze dne 11. 8. 2014)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 826 ze dne 14. 8. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:481 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX