Bod č.139.:

PROP/21 - Prodloužení termínů ve SOBSK č. 2008/005063 ve znění dodatků č. 1 a 2 - Plzeňské vysokoškolské koleje.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nájemní smlouva)
Příloha č.2 (Dodatek č. 1 k NS)
Příloha č.3 (Dodatek č. 2 k NS)
Příloha č.4 (Dodatek č. 3 k NS)
Příloha č.5 (Smlouva o budoucí smlouvě kupní)
Příloha č.6 (Dodatek č. 1 ke SOSBK)
Příloha č.7 (Dodatek č. 2 ke SOSBK)
Příloha č.8 (Žádost společnosti PVK)
Příloha č.9 (Doplnění žádosti)
Příloha č.10 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.11 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.12 (Historie projednávání)
Příloha č.13 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.14 (Fotodokumentace)
Příloha č.15 (Mapy - územní plán)
Příloha č.16 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.17 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.18 (Mapy - majetek města)
Příloha č.19 (Usnesení RMP č. 965/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX