Bod č.149.:

PRIM/6 - Projednání výsledku kontroly samostatné působnosti svěřené orgánům statutárního města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Protokol o kontrole)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX