Bod č.79.:

BEZP/1 - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s městem Plzeň a Dětským diagnostickým ústavem.

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:517 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX